top of page

Over Zomer in Nieuw-West

Zomer in Nieuw-West is een jaarlijks terugkerend zomerprogramma in Amsterdam Nieuw-West.

Met verschillende sociale, culturele, creatieve trajecten zetten we ons in

voor de (talent)ontwikkeling van  jeugd en jongeren

en een toename van de culturele participatie en sociale cohesie in dit stadsdeel. 

In 2020 presenteerden we onze eerste wintereditie en in 2021 kwam daar de herfst bij!

Fotografie: Vera Duivenvoorden 

Doel en impact

Wij hebben veel ervaring opgedaan en

kennis ontwikkeld over hoe creatieve processen

aan de basis kunnen staan van sterke empowermentprojecten. En over hoe bruggen bouwen met culturele programma’s

op een duurzame manier kan bijdragen aan

sociale cohesie en het betrekken van

zoveel mogelijk mensen bij de samenleving

(en het aanzetten tot actief burgerschap).

 

We zetten in dit project nadrukkelijk in op:

participatie, ontmoeten, diversiteit, ondernemerschap, creativiteit, kwaliteit, kennisuitwisseling, (talent)ontwikkeling en verduurzaming.

Wie zijn wij?

Stichting DW-RS – gevestigd in Nieuw-West – gelooft in de kracht van kunst en creativiteit.

Wij werken in buurten en wijken, in Nederland en internationaal.

Dit doen we omdat we het belangrijk vinden om iedereen te betrekken bij kunst en cultuur en vanuit de overtuiging dat creativiteit ieders leven en leefomgeving verrijkt.

Activatie, participatie en empowerment staan hierbij centraal.

DW-RS werkt al jaren in Nieuw-West en vooral in samenwerking met lokale partners.

Lees hieronder het interview met oud-projectcoördinator Erma van Maris over ZINW
interview Erma Zomer in Nieuw-West.jpg
bottom of page